Patenta e shpikjes

Patenta e shpikjes

3 artikuj të patentës së shpikjes: një metodë për përgatitjen e sucilinës dibutil nga manovra, një proces i biokonvertimit të lëndëve të para të tapiokës në përgatitjen e acidit succinic dhe një metodë e përgatitjes së sucilinatit dibutil.

Patentat për modelet e shërbimeve

Kompania ka nëntë patenta për modelet e shërbimeve, duke përfshirë një pajisje anti-bllokuese të polikondensimit për prodhimin PBS, një pajisje kullë me peshë të vdekur për prodhimin BDO nga acidi bazik bio, një pajisje e grimcimit të plastikës së degradueshme, një pajisje kondensimi për prodhimin e poliestrës PBS, një pajisje e vazhdueshme pajisje avullimi për anti-bllokim të acidit succinic të bazuar në bio, një pajisje për nxjerrjen e përbërësve të dritës së produkteve-butirolaktone, një njësi kullë dritë për prodhimin BDO nga bioteknologjia e bazuar në bio, një kolonë çngjyrosëse për prodhimin e acidit succinic me metodën biologjike dhe një zbaticë njësia rezervuar për prodhimin e tetrahidrofuranit.